Bệnh viện HN Việt Đức yêu cầu báo giá Hóa chất xét nghiệm

18/08/2023 11:08

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua Hóa chất xét nghiệm. Để có cơ sở thực hiện mua sắm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn Yêu cầu báo giá được đăng tải này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: