Bệnh viện HN Việt Đức yêu cầu báo giá Gói thầu bông băng gạc số 04: Cung cấp Gạc phẫu thuật ổ bụng năm 2023

04/10/2023 14:41

 Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua Gạc phẫu thuật ổ bụng năm 2023. Để có cơ sở thực hiện mua sắm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn Yêu cầu báo giá được đăng tải này.

Tagged in: Tags: