Bệnh viện HN Việt Đức mời cung cấp báo giá Bản quyền phần mềm Kaspersky dùng cho máy tính

27/07/2022 16:43

Bệnh viện HN Việt Đức trân trọng thông báo và kính mời các Công ty gửi bản chào giá các danh mục (chi tiết kèm theo) để Bệnh viện có căn cứ tham mưu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: