Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá vật tư phụ kiện sửa chữa bơm tiêm điện và máy truyền dịch tại khoa HSTCII và khoa Khám bệnh

08/02/2023 11:58

Hiện nay, Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu mua vật tư phụ kiện sửa chữa bơm tiêm điện và máy truyền dịch tại khoa HSTCII và khoa Khám bệnh, để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: