Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá vật tư chỉ phẫu thuật và vật liệu cầm máu

26/07/2022 14:02

Hiện nay Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư chỉ phẫu thuật và vật liệu cầm máu, để có cơ sở tham khảo giá các vật tư này trên thị trường, Bệnh viện HN Việt Đức kính mời chào giá đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá các loại vật tư y tế (theo danh mục vật tư y tế theo phụ lục đính kèm), CFS và các tài liệu khác liên quan đến phân nhóm Yêu cầu Hồ sơ báo giá. 

 

 

Tagged in: Tags: