Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá trang thiết bị y tế

20/07/2023 09:59

Hiện nay, Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. Để có cơ sở tham khảo giá các vật tư thiết bị y tế trên thị trường, BV kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư trang thiết bị y tế.

Tagged in: Tags: