Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Muối tinh dạng viên dùng hoàn nguyên hệ thống nước RO năm 2022-2023

12/05/2022 09:31

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Muối tinh dạng viên dùng hoàn nguyên hệ thống nước RO năm 2022-2023 để phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: