Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá mua sắm nội thất văn phòng

20/07/2023 09:20

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm nội thất văn phòng, Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện, Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: