Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá mua sắm cặp trình ký

13/09/2023 16:11

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm cặp trình ký cho Bệnh viện để phục vụ công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các hàng hóa trên thị trường, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp, báo giá hàng hóa (chi tiết danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: