Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá một số một số mặt hàng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh của Bệnh viện HN Việt Đức

04/08/2021 11:09

 Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm một số mặt hàng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá các mặt hàng (theo phụ lục đính kèm)

 

Tagged in: Tags: