Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá linh kiện thay thế sửa chữa nguồn sáng CLV180-Hãng Olympus

24/08/2023 14:45

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua linh kiện thay thế sửa chữa nguồn sáng CLV180 – Hãng Olympus với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: