Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hòa hợp trước ghép tạng năm 2022-2023

18/08/2022 15:48

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hòa hợp trước ghép tạng năm 2022-2023. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Tagged in: Tags: