Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022-2023

18/11/2022 09:29

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2022-2023. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Tagged in: Tags: