Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá gia công và lắp đặt biển chữ Trung tâm khám bệnh cấp cứu và điều trị trong ngày

05/04/2023 16:03

Bệnh viện HN Việt Đức đề nghị các đơn vị/Công ty/Nhà cung cấp có năng lực kinh nghiệm và có khả năng cung cấp hàng hóa mà bệnh viện có nhu cầu. Chúng tôi đề nghị quý Công ty, nhà cung cấp báo giá theo đúng danh mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết nội dung sau:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: