Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Gel bôi trơn dùng trong nội soi năm 2022-2023

13/07/2022 14:48

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Gel bôi trơn dùng trong nội soi năm 2022-2023. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: