Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá cung dịch vụ bảo trì dao mổ điện, dao hàn mạch (Hãng: Covidien)

31/03/2023 14:28

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thực hiện bảo trì cho 42 dao mổ điện, dao hàn mạch (Model: Force FX, Force Triad/ Hãng: Covidien/ Nước sản xuất: Mỹ) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Tagged in: Tags: