Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá cung cấp túi nilon đựng chất thải rắn y tế năm 2022

22/08/2022 11:32

Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp túi nilon đựng chất thải rắn y tế năm 2022 tại bệnh viện. Bệnh viện kính mời đơn vị có đủ năng lực tới nhận thư mời báo giá với yêu cầu báo giá như dưới đây:

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: