Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá Cung cấp Hóa chất cho xét nghiệm phát hiện vi khuẩn/virus bằng phương pháp Realtime PCR 1

20/09/2022 15:04

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm Hóa chất cho xét nghiệm phát hiện vi khuẩn/virus bằng phương pháp Realtime PCR 1. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn này.
 
Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: