Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá cung cấp các mặt hàng Hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022

06/05/2022 14:55

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm bổ sung năm 2022 để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá các mặt hàng (theo phụ lục đính kèm).

Tagged in: Tags: