Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế thông thường

16/11/2022 11:33

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang lập kế hoạch cung cấp một số vật tư y tế thông thường tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá các mặt hàng vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá danh mục vật tư tiêu hao theo phụ lục đính kèm.

Tagged in: Tags: