Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá các mặt hàng vật tư tiêu hao sử dụng cho các chuyên khoa tại bệnh viện

25/04/2022 10:19

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang lập kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao để phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá các mặt hàng này trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá danh mục vật tư tiêu hao theo phụ lục đính kèm. Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Phòng Công tác xã hội

 

 

Tagged in: Tags: