Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá các mặt hàng công nghệ thông tin

05/04/2023 07:25

Hiện nay Bệnh viện HN Việt Đức đang có nhu cầu lắp đặt biển Led cho cổng số 1 và cổng số 7. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện HN Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp giá nhân công lắp đặt theo mẫu phụ lục đính kèm theo công văn này.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: