Bệnh viện HN Việt Đức mời chào báo giá cung cấp chứng thư số công cộng quốc tế (SSL) cho website của bệnh viện

24/05/2023 16:14

Bệnh viện HN Việt Đức đề nghị các đơn vị/Công ty/nhà cung cấp có năng lực kinh nghiệm và có khả năng cung cấp hàng hóa mà bệnh viện có nhu cầu. Chúng tôi đề nghị quý Công ty, nhà cung cấp báo giá theo đúng hạng mục hàng hóa của bệnh viện, chi tiết theo nội dung đính kèm.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags:

Tư vấn trực tuyến

Tập huấn trực tuyến: Quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nhằm cập nhật kiến thức trong chẩn đoán, điều trị cho các y, bác sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng điều trị cho người bệnh, ngày 18/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Quy trình chạy thận nhân…

Xem tiếp

Kết nối Facebook