Bệnh viện HN Việt Đức mời báo giá hàng hóa

30/08/2023 15:35

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu mua sắm tạp phẩm để phục vụ công tác chuyên môn, để có cơ sở tham khảo giá các hàng hóa trên thị trường, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các Đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp, báo giá hàng hóa (chi tiết danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật được giới thiệu tại phụ lục 01 kèm theo).

Tagged in: Tags: