Cảm động thư cảm ơn của bệnh nhân khoa Thận lọc máu

14/05/2019 07:27

CẢM TƯỞNG

Nằm viện Việt Đức bấy nay

Đã trải bao ngày nằm viện các nơi

Thái Bình nằm ba lần rồi

Lão khoa một tháng bệnh thời lại tăng

Cuối cùng được giải thích rằng

Khoa ngoại không có nên bằng lòng thôi

Bạch Mai cũng không nhận tôi

Đành nên Việt Đức kỳ thời nhập nhanh

Được y bác sĩ tận tình

Coi tôi như thể người thân trong nhà

Nhân viên phục vụ thiết tha

Về người bệnh chẳng nề hà tối đêm

Tư tưởng phấn khởi vui lên

Bệnh tình tuy nặng ngày đêm giảm dần

Tôi mong ra viện ngày gần

Cảm ơn Việt Đức muôn phần khắc ghi.

 

Nguyễn Văn Bằng

Tagged in: Tags: