Đội ngũ chuyên gia của khoa

Trần Bình Giang

Giám Đốc bệnh viện, Giám Đốc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Giám đốc TT PT Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội...