Đội ngũ chuyên gia của khoa

Nguyễn Quang Nghĩa

Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật gan mật, tụy, ghép...

Ninh Việt Khải

Phó Giám Đốc Trung tâm Ghép Tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm Ghép Tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật gan mật, tụy, ghép...

Trần Minh Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội - Hồi sức cấp cứu.   Quá trình...

Nguyễn Tiến Quyết

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội ghép tạng Việt...

Hoàng Tuấn

Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa.   Quá trình đào tạo: Năm...

Lê Nguyên Vũ

Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên kiêm nhiệm đại học Y khoa Hà Nội, Đại học Quốc Gia,...

Trần Hà Phương

Bác sĩ Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa.   Quá trình đào tạo: Năm...

Đặng Kim Khuê

Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2013:...