Đội ngũ chuyên gia của khoa

Dương Đại Hà

Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học; Phó trưởng Khoa PT Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu...