Đội ngũ chuyên gia của khoa

Dương Đại Hà

Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học; Phó trưởng Khoa PT Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Hữu...

Bùi Mai Anh

Bác sĩ Khoa PT Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình hàm mặt thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tạo hình...