Đội ngũ chuyên gia của khoa

Phạm Vũ Hùng

Quyền Trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá...

Nguyễn Đức Chính

Cố vấn khoa PT Nhiễm khuẩn; Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện...

Đào Văn Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật nhiễm khuẩn.   Quá...

Trần Tuấn Anh

Bác sĩ Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa.   Quá trình đào...

Nguyễn Minh Ky

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 2011: Nghiên cứu tình hình tai nạn lao động được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức...