Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng Gây mê hồi sức – K7”

13/02/2020 14:44

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học viên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước, đặc biệt những học viên có nhu cầu xác nhận thời gian thực hành phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng Gây mê hồi sức – K7”

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: