Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tuyển dụng viên chức năm 2020

22/05/2020 14:31

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 bằng hình thức xét tuyển, dự kiến vào tháng 7/2020.

 

Ứng viên dự tuyển viên chức tải Phiếu đăng ký dự tuyển Tại đây

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: