Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chiêu sinh khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”

23/02/2021 07:11

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng như những học viên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học Y trong cả nước; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Tán sỏi thận qua da – K12”, nội dung cụ thể như sau:

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: