Giới thiệu chung

 

 1. Tên phòng: Phòng Quản trị 
 2. Liên hệ: 

          Địa chỉ: Tầng 1 - toà nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

          Điện thoại: (024)32.668.625 (số máy lẻ 5315,5456)

 1. 3. Lịch sử phát triển: 

          - Phòng Quản trị được thành lập theo Quyết định số 2367/QĐ-VĐ ngày 23/12/2020 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị). 

 1. Chức năng nhiệm vụ: 
  • Chức năng: 

       Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện tốt công tác quản trị gồm: các công tác về quản lý, vận hành, sử dụng tài sản là đất đai, công trình kiến trúc, nhà cửa, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tài sản trang thiết bị; mua sắm thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị gắn liền đến hoạt động vận hành cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo các hoạt động, bảo trì bảo dưỡng an toàn tài sản; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Bệnh viện và theo quy định pháp luật. 

 • Nhiệm vụ: 

- Quản lý hồ sơ mặt bằng, bản vẽ thiết kế liên quan tới đất đai, cơ sở vật chất.

- Quản lý, tổ chức thực hiện công tác duy tu, cải tạo, sửa chữa và xây dựng công trình kiến trúc, nhà cửa. 

- Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng các hệ thống công cụ dụng cụ, tài sản, trang thiết bị công trình: 

+ Quản lý, tổ chức mua sắm thay thế thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ y tế 

+ Sửa chữa, vận hành xử lý sự cố liên quan đến các hệ thống điện, và hệ thống thiết bị gắn liền công trình trong nhà và ngoài trời.

+ Phụ trách công tác vận hành an toàn hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Bệnh viện. 

- Tổ chức quản lý, vận hành ổn định hệ thống cấp, thoát nước.

- Đảm bảo thực hiện việc thuê kho lưu trữ tài sản, trang thiết bị của Bệnh viện, quản lý hoạt động cho thuê nhà nghỉ trọ, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng và thanh lý tài sản theo quy định. 

- Giám sát nhân sự bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản và tổ chức quản lý, thực hiện công tác ngoại cảnh, cây xanh trong tòa nhà, sân vườn khuôn viên Bệnh viện.

- Tham mưu, đề xuất và triển khai các dự án, hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa tại Bệnh viện. 

 1. Tổ chức nhân sự của phòng: 
  • Lãnh đạo đương nhiệm: 

- Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Minh Thành (từ tháng 03/2021)

- Phó trưởng Phòng: KS. Nguyễn Thanh Tấn (từ tháng 03/2021)

 • Lãnh đạo tiền nhiệm: không có 
 • Số lượng cán bộ trong phòng: 47 người 

- 01 Chuyên viên chính, 07 Chuyên viên, 02 cán sự, 04 Kế toán viên trung cấp, 12 Kỹ sư, 11 Kỹ thuật viên, 05 Nhân viên kỹ thuật, 05 Nhân viên phục vụ 

- Phân bổ thành các bộ phận chức năng bao gồm 9 tổ: 

+ Tổ quản lý dự án;

+ Tổ xây dựng cơ bản; 

+ Tổ văn phòng; 

+ Tổ sửa chữa vận hành, cấp thoát nước; 

+ Tổ quản lý hệ thống điện; 

+ Tổ quản lý điện lạnh; 

+ Tổ nhà Nghỉ; 

+ Tổ quản lý hệ thống PCCC;

+ Tổ quản lý ngoại cảnh; 

 1. Thành tựu: 
 2. Định hướng phát triển: 

- Duy trì và phát triển các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

- Thực hiện 5S tại bệnh viện.  

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình mua sắm, quản lý tài sản, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng cơ bản theo hệ thống quản lý chất lượng ISO của Bệnh viện. 

- Hoàn thiện và hoạt động ổn định các hoạt động của phòng, xây dựng và phát triển công tác quản trị tập trung, hiệu quả.

- Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cơ điện đáp ứng được yêu cầu trong điều kiện mới.