Phòng Hợp tác quốc tế

Giới thiệu chung

1. Tên khoa: Phòng Hợp tác quốc tế (Department Of International Cooperation)

 

2. Liên hệ: 

          Địa chỉ: Phòng 202, nhà Hành Chính A1, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Điện thoại: 024.3266.9854 – máy lẻ: 365

 

3. Lịch sử phát triển: 

          Tách từ phòng KHTH ngày 24/4/2018

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

          Phòng Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động Hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế.

4.2. Nhiệm vụ:

          4.2.1. Về quản lý, theo dõi, xây dựng và thực hiện các dự án tài trợ quốc tế

          Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch Hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm;

          Giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện; các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật

          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế;

          Chủ trì, phối hợp với nhà tài trợ quốc tế và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng các dự án trong lĩnh vực y tế do Bệnh viện chủ trì, trình Giám đốc phê duyệt;

          Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án hợp tác song phương và hợp tác quốc tế khác theo phân công của Giám đốc.

          4.2.2. Về đoàn ra, đoàn vào:

          Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;

          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bệnh viện; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám đốc làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Bệnh viện với các đối tác nước ngoài; tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất với Giám đốc cử cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Bệnh viện đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

          Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện theo kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện với các tổ chức quốc tế;

          Xây dựng, trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi quy chế được ban hành.

 

          4.2.3. Về thông tin liên lạc:

          Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; chủ trì biên soạn tài liệu về Bệnh viện bằng các thứ tiếng nước ngoài; Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong cộng đồng quốc tế;

          Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các đối tác, tổ chức nước ngoài;

          Chủ trì việc thẩm định các văn bản bằng tiếng nước ngoài do Giám đốc ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản đó.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

          5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: ThS.BS Bùi Trung Nghĩa

          5.2 Số lượng cán bộ trong phòng:

          05 cán bộ nhân viên: 01 bác sỹ, 01 Thạc sỹ Quản lý công Đại học Quốc tế Nhật Bản, 02 thành viên Đại học

6. Thành tựu:

          Tham gia các dự án ODA của chính phủ Đức với vai trò thư ký DA

          Y học từ xa với các BV địa phương (Thanh Hóa + Yên Bái) tổng vốn là 7 triệu euro

          Xử lý chất thải tổng vốn là 3 triệu euro

          Đầu mối chính hợp tác với tập đoàn y tế Kitahara - Nhật về phục hồi chức năng chất lượng cao từ 8/2017

          Làm thủ tục hàng trăm các chuyên gia, sinh viên nước ngoài các nước trên thế giới đến trao đổi chuyên môn, học tập.

          Tham gia tổ chức các hội nghị quốc tế gần đây: Phẫu thuật điều trị bệnh chuyển hóa (5/2018); Phục hồi chức năng chất lượng cao (6/2018)

          Giúp các thủ tục cho bệnh nhân nước ngoài khám chữa bệnh

          Liên hệ xin và làm thủ tục cho các bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đi học tập tại Taiwan, Korea ... về lĩnh vực ghép phổi, PT tạo hình…

 

7. Tầm nhìn và định hướng phát triển:

          7.1 Hoạt động:

          Tăng cường vai trò tư vấn cho Ban Giám đốc  về  hợp tác y tế với các nước:

          Đẩy mạnh hợp tác của bệnh viện với các nước truyền thống như Pháp, Đức, Đài Loan, Mỹ, Anh

          Phát triển hợp tác mới với Hàn Quốc, Nhật

          Phát triển quản lý các DA nước ngoài cả ODA hoặc các liên doanh như BCC, PPP …

          Quản lý chất lượng ISO.

 

          7.2.Nhân sự

          Tăng cường nhân sự các ngoại ngữ: Nhật, Trung

          Số nhân sự tăng lên 9 người

 

          7.2.Cơ sở

          Cơ sở mới có các phương tiện đạt tiêu chuẩn làm việc với chuyên gia.