Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 14:54:36

      1.Tên khoa: Khoa Ung Bướu (Oncology Department)   2. Liên hệ:                 Địa chỉ: Tầng 8, nhà D - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức                 Điện thoại: (024)38.253.531 ( Số máy lẻ:...