Danh mục kỹ thuật và giá đang thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

07/01/2020 17:31

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố danh mục kỹ thuật và giá đang thực hiện tại bệnh viện:

 

Xem thông tin chi tiết Tại đây

 

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: