Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp đầu cắm khí oxy và khí nén cho máy thở

26/11/2021 10:33

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 06 đầu cắm khí oxy chuẩn Pháp, 06 đầu cắm khí nén chuẩn Pháp, 14 đầu cắm khí oxy chuẩn Bennett, 11 đầu cắm khí nén chuẩn Chemeron để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Tagged in: Tags: