Bệnh viện Việt Đức mời báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp

22/07/2022 13:50

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Vệ sinh công nghiệp năm 2023. Xẹm chi tiết Tại đây.

 

Tagged in: Tags: