Bệnh viện Việt Đức chào giá dịch vụ trọn gói đốt mẫu thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy E30

29/11/2022 15:31

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu đốt mẫu thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy E30 và xin cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của Cục cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an cho 40 cửa tầng thang máy thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm khám bệnh và điều trị trong ngày, Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá cho Bệnh viện, Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: