Bệnh viện HN Việt Đức yêu cầu báo giá Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm năm 2023-2024

18/08/2023 14:37

 Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua Hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm năm 2023-2024. Để có cơ sở thực hiện mua sắm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo công văn Yêu cầu báo giá được đăng tải này.

Tagged in: Tags: