Bệnh viện HN Việt Đức mời báo giá mua sắm hiện vật bồi dưỡng sức khỏe cho viên chức, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại tại Bệnh viện

27/07/2022 16:23

Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Đơn vị có đủ năng lực tới nhận thư mời báo giá Mua sắm hiện vật bồi dưỡng sức khỏe cho viên chức, người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại tại Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

 

 

Tagged in: Tags: