Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BSCKII

Vũ Thị Hằng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh và PET/CT.