Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán

Trịnh Thu Hoài

Phó trưởng phòng Tài chính kế toán