Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BS

Trịnh Anh Tuấn

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh.