Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

THS.BS

Trần Thị Phương

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Chẩn đoán hình ảnh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh