Bác sĩ Chuyên gia

Ths.Bs

Tống Quang Hiếu

Bác sỹ

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

Quá trình đào tạo:

2015-2018: Học Bác sỹ nội trú tại Đại học Y Hà Nội  

Thế mạnh chuyên môn sâu:

Ngoại Tiêu hóa