Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

BS

Thịnh Thái

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Răng hàm mặt

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2019: Tu nghiệp tại Anh Quốc

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Phẫu thuật Hàm Mặt.