Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung Bướu

ThS. BS.

Phan Tuấn Hiếu

Bác sĩ Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Ung bướu , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2018: Bảo vệ luận văn thạc sĩ, trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2019: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú, trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại khoa