Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ung bướu và xạ trị

ThS. BS.

Phan Tuấn Hiếu

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2018: Bảo vệ luận văn thạc sĩ, trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2019: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú, trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại khoa