Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Tài chính kế toán

CN

Phạm Hoài Thu

Phó trưởng phòng tài chính kế toán