Bác sĩ Chuyên gia, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

BSCKII

Nguyễn Thị Hiếu

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức,

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành: 

Chẩn đoán hình ảnh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2012: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2015: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chẩn đoán hình ảnh.